YOLCU HİZMETLERİ

TRAM İZMİR İLE YOLCULUK KURALLARI

İzmir Tramvayı, İzmirlilere ve kentimizi ziyaret eden konuklarımıza konforlu, hızlı, güvenilir ve yüksek kalitede bir ulaşım hizmeti sunabilmek için, tramvay hattı ve yakın çevresinde, duraklarda tramvay araçlarında seyahat boyunca geçerli olan bir dizi yolculuk kuralları uygulamaktadır.

İzmir Metro A.Ş., İzmir Tramvay’ından yararlanan herkesin yolculuk kurallarına uymasını bekler. Kurallara aykırı davrananlar, Özel Güvenlik Görevlilerince uyarılır, kural dışı davranışlarında ısrar edenler, yolcuların huzur, güven ve emniyeti için kolluk kuvvetlerine teslim edilir.


İZMİR TRAMVAYINDA YOLCULUK YAPABİLMEK İÇİN;

1. Görevliler ve geçerli serbest geçiş kartı taşıyan kişiler dışında, turnikelerden Ücret Tarifesi ne göre İzmirimkart veya 3-5 elektronik bilet ile geçilir. 0 - 6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla, ücretsiz geçiş hakkından yararlanır. İlköğretimden itibaren her öğrenci toplu ulaşımdan indirimli yararlanmak için resimli, kişiye özel öğrenci kartı çıkartır.

2. Engelli vatandaşların serbest geçiş hakkından yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen engelli kartına sahip olması gerekmektedir. Refakatçi taşıma hakkı olanlar, ayrıca refakatçi kartı çıkartır ve bu kartı sadece eşlik edeceği engelli vatandaş ile birlikte yolculuk yaparken kullanır.

3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Kartlar Müdürlüğü tarafından düzenlenen, resimli kişiye özel indirimli öğrenci ve öğretmen kart sahipleri, turnike girişlerinde kartlarını ibraz etmek zorundadır. Yasa ile tanımlanmış geçerli serbest geçiş kartı taşıyan kişiler, ücretsiz seyahat edebilmek için yetkililere, görev veya serbest geçiş kartlarını göstermek zorundadır.

4. Geçerli Seyahat Kartları tablosunda yer alan kartların kullanımında, başka bir kişiye ait, süresi dolmuş veya sahte olduğu tespit edilen kartlar ile yolcu geçişine izin verilmez, geçiş kartlarına el konur.


TRAMVAY VE DURAKLARDA;

1. Duraklarda insan yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz; araçların acil durum tahliyelerinde görevlilerin yaptığı duyuru, talimatlara uyulması can güvenliği açısından zorunludur.

2. Duraklarda, araçlarda, ücretli alanlarda yasa gereği puro, pipo, sigara ve benzeri maddeler kullanılmaz, su hariç yiyecek ve içecek maddesi tüketilmez, çöp atılmaz.

3. Tramvaya daha rahat binebilmek için inenlere öncelik tanınır. Tramvaya iniş ve binişlere engel olmamak için, tramvay içerisinde kapı önlerinde durulmaz. Tramvay kapılarının çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunulmaz.

4. Kendini veya diğer yolcuları tehlikeye düşürecek derecede aşırı alkollü ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan bir durumda seyahat edilmez.

5. Ücretli alana, önlemi alınmış, kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında, evcil hayvan sokulmaz, izinsiz fotoğraf ve video çekimi yapılmaz.

6. Duraklarda ve tramvayda gürültü yapılmaz, çevreyi rahatsız edecek şekilde cep telefonu ile konuşulmaz, müzik dinlenmez.

7. Durak ve trenlerde yerlere tükürülmez, çöp atılmaz. Ücretli alanda yolculuk amacı dışında uzun süre oturulmaz, beklenmez.

8. Duraklarda ve tramvayda diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz, genel ahlak kurallarına aykırı davranılmaz, bir yolcu için ayrılmış alandan fazla oturma yeri işgal edilmez.

9. Duraklarda ve araç içinde, izin verilen yerlerde, izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar dışında, hiç kimse, duvar afişi asamaz, el ilanı dağıtamaz. İzin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi vb. yayınlar hiç kimse tarafından çıkarılmaz, değiştirilmez, tahrip edilmez.

10. Tramvay sisteminde toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve konuşma yapılmaz.

11. Duraklar ve tramvaylarda her türlü şans ya da talih oyunu ticareti, seyyar satıcılık ve ticari amaca yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyeti yasaktır.

12. Tramvay sınırları içinde ve trenlerde dilencilik yapmak yasaktır. 90 dakika aktarma hakkı, başkasına kullandırılamaz, kullanmak için talepte bulunulamaz.

13. Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile veya bebekli bayanlara, inerken ve binerken öncelik tanınır.

14. Duraklarda ve araçlarda bulunan kayıp eşyalar, duraklardaki yetkililere teslim edilir.


GÜVENLİ VE EMNİYETLİ YOLCULUK İÇİN;

1. Duraklardaki Özel Güvenlik Görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri diğer yolcuların can güvenliği açısından kontrol edebilir. Şüpheli durumlarda yolcu, duraklara ve ücretli alana alınmaz, ısrarı halinde emniyet güçlerine haber verilir.

2. Tramvay duraklara yaklaşırken, tramvay hattına inmek, karşıdan karşıya geçmek tehlikeli ve yasaktır.

3. Duraklarda “GİRİLMEZ” levhası ile tanımlanmış olan alanlara görevli, yetkili ve izinli kişiler dışında girilmesi yasaktır.

4. Duraklara ve ücretli alana görevlilere bilgi vererek taşıma ruhsatlı silah haricinde, silah, av tüfeği ve fişekleri ile veya delici, kesici aletlerle girilemez, yolculuk yapılmaz.

5. Duraklara ve ücretli alana yolcu hareketlerini engelleyebilecek büyüklükte koli, paket vb. eşyalar, patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, akıcı, kırılabilir, dökülebilir sıvı yada toz türü maddelerle girilmez ve bu maddelerle yolculuk yapılmaz.

6. Yangın, gasp, saldırı, taciz ya da acil sağlık müdahalesini gerektiren acil durumlarla karşılaştığınızda, araçlarda İmdat Kolunu, duraklarda Acil Çağrı telefonunu kullanınız ya da en yakın yetkiliyi uyarınız. Bu ekipmanları amacı dışında kullananlara ceza uygulanır.

7. İşletme dışı saatlerde, araç, durak ve yakın çevresine girmek, saklanmak, uyumak ve beklemek yasaktır.

8. Tramvay hatları üzerinde, tekerlekli sandalye, bebek arabası, bisiklet, motosiklet, kay kay, paten vb. araçların kullanılması, her türlü aracın park etmesi ve kullanılması yasaktır.

9. Tramvay hatları boyunca tüm karayolu araçlarının kısa süreli mal indi – bindileri de dahil park etmeleri kesinlikle yasaktır.

10. Tramvay hatları boyunca ve hat güzergahında, İzmir Tramvayı’ndan izin belgesi almaksızın, havai hat, yeraltı hatları ve çevresel hatlara yakın bölgelerde, risk oluşturabilecek, iş makinesi, vinç, merdiven veya kırıcı delici araçlarla herhangi bir çalışma yapılması kesinlikle yasaktır.

11. İzmir Tramvayının raylı sistem hattına, kataner direklerine, sinyalizasyon sistemine, araç, gereç, cihaz, oturma ünitelerine zarar verilmez.

SUNDUĞUMUZ HİZMETİ SÜREKLİ GELİŞTİREBİLMEMİZ İÇİN Tramvay ulaşımı ile ilgili istek, görüş, öneri ve şikayetlerinizi www.izmirmetro.com.tr , www.tramizmir.com , info@tramizmir.com ve info@izmirmetro.com.tr adreslerine bildirebilirsiniz.